Groei en richting voor uw onderneming

🔾
Strategie

De klantwensen, uw ambitie en de kracht van leiderschap bepalen de richting van de onderneming

 

 

👥
Organisatie

Een passende structuur en de beste mensen zijn de basis voor groei van uw bedrijf

 

 

Processen

Een efficiënte- en effectieve uitvoering van de dagelijkse processen is bepalend voor het succes

 

 

Richting bepalen

De richting wordt in belangrijke mate bepaald door de klant. Er moet worden ingespeeld op de veranderende en hedendaagse behoefte van de klant. Het is aan de onderneming om deze behoefte zo onderscheidend mogelijk van de concurrenten in te vullen. Op deze wijze wordt winstgevende groei in de gekozen richting gerealiseerd. De ervaring leert dat veel verbetermogelijkheden al aanwezig zijn maar niet benut worden.

Inspirerend leiderschap en een hoog ambitieniveau zorgt voor de nodige energie om de organisatie in beweging te krijgen en veranderingen door te voeren. De richting is bekend, de stip is gezet. Door nu de organisatie krachtig in deze richting te leiden ontstaat een vitale organisatie die klaar is voor de toekomst. Snel kunnen aanpassen en richting houden is in deze tijd essentieel om op lange termijn gezond te blijven.

Groei faciliteren

Een passende organisatiestructuur met de juiste functies en de beste mensen zorgt dat de processen efficiënt en effectief verlopen. Vaak is er jarenlang weinig veranderd aan de structuur en past de structuur niet meer in gewenste toekomstige eigendomsverhoudingen. Functies en mensen matchen niet. De klantvraag wordt niet goed ontvangen of opgevolgd. Ook fiscale aspecten spelen een rol, zeker als sprake is van bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging.

Een efficiënte en effectieve uitvoering van de dagelijkse processen bepaalt uiteindelijk het succes van de onderneming. De richting is bepaald, de structuur staat. Het is nu van belang om de processen daar op een logische manier op aan te sluiten. De medewerker weet wat van hem verwacht wordt. Hoe te handelen. Wat vast te leggen. En hoe om te gaan met mogelijkheden om te verbeteren. Automatisering speelt een belangrijke rol. Het is zaak dit zo eenvoudig mogelijk te houden en maximaal gebruik te maken van standaard oplossingen.

Diensten

  • Bepalen van richting en faciliteren van groei

Het bepalen van de richting vindt plaats door analyse van de markt, klanten, producten en uw ambitie. De groei wordt ondersteund door een passende organisatiestructuur en efficiënt werkende processen.

  • Interimmanagement

Om u in crisissituaties bij te staan, om tijdelijk uw management te versterken, om te ondersteunen bij project- en verandermanagement en om uitval op te vangen is interimmanagement een noodzakelijke en goede oplossing. Het analyseren en doorvoeren van “quick wins” is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening in een bijzondere- of crisissituatie.

Er moet vaak op verschillende terreinen actie genomen worden. Ik kan helpen bij het:

  • doorvoeren van maatregelen in geval van een liquiditeitstekort en/of structurele verliezen
  • uitvoeren van een reorganisatie
  • proces van bedrijfsoverdracht of bedrijfsopvolging
  • stroomlijnen en automatiseren van uw processen of als u in een automatiseringstraject projectmanagement nodig heeft
  • verbeteren van uw rapportages om vertrouwen te winnen of om weer in control te komen
  • uitvoeren van financiele analyse en diagnose zodat u weet waar u geld verdient en waar u geld verliest
  • communiceren met belanghebbenden zoals aandeelhouders, vakbonden, kredietverzekeraar en bank

Aanpak

Ik ben er om u te ondersteunen bij vaak ingrijpende veranderingen. Door te adviseren, door daadwerkelijk te helpen en door resultaat te boeken. Voor korte of voor langere tijd, full-time of part-time.

In mijn aanpak staat een gezonde en toekomstbestendige onderneming centraal. Ik zal korte termijn acties constant wegen met deze lange termijn doelstelling. Ik denk en werk vanuit de basisstructuur; richting, organisatie en processen.

De mate van urgentie wordt, in overleg met u, vastgesteld. Door goed te luisteren en door analyse van beschikbare gegevens zal een plan van aanpak worden opgesteld en met u worden besproken. Oplossingsrichtingen worden onderbouwd in een bondige rapportage en beslismomenten worden duidelijk aangegeven. Een heldere en doelgerichte aanpak is in mijn werkwijze kenmerkend. Een standaard werkwijze bestaat niet. Communicatie en betrokkenheid met alle lagen in de organisatie zijn in mijn ogen een voorwaarde om succes te boeken.

Ik heb veel uiteenlopende ervaringen bij verschillende bedrijven opgedaan. Retail, multinational, familiebedrijf en zorginstelling. Van klein tot heel groot. Met verschillende culturen, uitdagingen en fases waarin de organisatie zich bevond. Van assistent controller tot financieel directeur. Op het raakvlak van bedrijfsvoering en financiën. De cijfers als onmisbare analysetool, om bij te kunnen sturen, om koers te houden. Om uw ambitie vorm te kunnen geven, om uw organisatie aan te passen, om uw processen te stroomlijnen. Ik wil u daar graag in ondersteunen!

Contact

Tijd voor een kop koffie?

Verstuur een bericht of neem contact op via:

Tel: 06 539 883 65
Email: info@paulveldman.nl

linkedin-logo

 

 

Verstuur uw bericht